Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:22:51
-00:25:54
+00:54:05
6920 5271
150 / 151
-00:01:00
+00:45:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii