Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:20
-00:36:25
+00:43:34
6419 1366
242 / 259
-00:23:12
+00:37:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii