Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:11:20
-00:37:25
+00:42:34
6353 1330
132 / 151
-00:12:31
+00:34:20
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii