Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:58
-00:53:47
+00:26:12
2923 2702
22 / 54
-00:40:36
+00:12:26
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii