Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:12:42
-00:36:03
+00:43:56
6451 1383
140 / 150
-00:12:00
+00:34:54
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii