Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:23
-00:47:22
+00:32:37
4737 4110
192 / 259
-00:34:09
+00:26:38
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii