Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:12
-00:55:33
+00:24:26
2345 2194
72 / 197
-00:51:09
+00:17:44
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii