Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:26
-00:33:23
+00:32:30
7583 1541
367 / 478
-00:23:46
+00:32:02
01:01:59
-00:44:35
+00:32:22
5972 936
267 / 361
-00:19:49
+00:32:16
01:05:18
-00:43:27
+00:36:32
5538 952
220 / 259
-00:30:14
+00:30:33
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii