Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:42
-00:35:03
+00:44:56
6519 1421
184 / 197
-00:30:39
+00:38:14
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii