Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:01:48
-00:46:57
+00:33:02
4839 660
35 / 53
-00:21:17
+00:24:13
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii