Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:18:37
-00:30:08
+00:49:51
6789 1566
246 / 251
-00:25:45
+00:47:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii