Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:35
-00:28:59
+00:47:58
8255 2046
123 / 127
-00:01:19
+00:39:14
01:26:00
-00:22:45
+00:57:14
6966 1673
141 / 143
-00:06:39
+00:46:10
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii