Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:09:38
-00:37:07
+00:40:09
10681 3388
93 / 102
-00:09:48
+00:32:03
01:13:37
-00:32:57
+00:44:00
8025 1927
99 / 114
-00:09:51
+00:34:30
01:06:27
-00:42:18
+00:37:41
5736 1032
41 / 84
-00:38:04
+00:16:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii