Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:41:32
-01:07:13
+00:12:46
161 151
3 / 53
-00:41:33
+00:03:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii