Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:00
-00:32:49
+00:33:04
7760 1614
123 / 144
-00:18:36
+00:29:58
01:01:54
-00:44:40
+00:32:17
5948 931
86 / 112
-00:20:36
+00:24:13
00:59:28
-00:49:17
+00:30:42
4259 472
96 / 135
-00:32:07
+00:23:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii