Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:07:56
-00:40:49
+00:39:10
5973 4838
111 / 143
-00:24:43
+00:28:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii