Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:13:05
-00:35:40
+00:44:19
6477 5076
123 / 143
-00:19:34
+00:33:15
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii