Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:07:01
-00:41:44
+00:38:15
5834 1068
216 / 251
-00:37:21
+00:36:07
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii