Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:43
-00:29:06
+00:36:47
8652 2076
357 / 403
-00:17:59
+00:30:52
00:58:26
-00:48:08
+00:28:49
4814 556
211 / 316
-00:32:35
+00:23:57
01:10:33
-00:38:12
+00:41:47
6282 1296
216 / 246
-00:16:11
+00:30:59
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii