Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:54:13
-00:54:32
+00:25:27
2687 2499
104 / 293
-00:47:49
+00:15:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii