Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:23:51
-00:24:54
+00:55:05
6931 1653
151 / 151
+00:46:51
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii