Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:00:21
-00:48:24
+00:31:35
4499 3956
184 / 259
-00:35:11
+00:25:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii