Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:02:02
-00:46:43
+00:33:16
4881 676
197 / 259
-00:33:30
+00:27:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii