Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:45:25
-01:03:20
+00:16:39
520 500
13 / 143
-00:47:14
+00:05:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii