Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:00
-00:45:45
+00:34:14
5071 4326
51 / 71
-00:27:46
+00:25:31
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii