Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:53:52
-00:54:53
+00:25:06
2580 2403
48 / 143
-00:38:47
+00:14:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii