Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:46:27
-01:02:18
+00:17:41
684 656
22 / 150
-00:38:15
+00:08:39
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii