Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:06:05
-00:42:40
+00:37:19
5664 4662
124 / 150
-00:18:37
+00:28:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii