Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:06:37
-00:41:38
+00:36:44
5144 887
214 / 260
-00:22:29
+00:28:18
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii