Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:44:16
-01:04:29
+00:15:30
373 357
20 / 251
-01:00:06
+00:13:22
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii