Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:14:38
-00:34:07
+00:45:52
6584 1457
277 / 293
-00:27:24
+00:35:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii