Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:55
-00:46:50
+00:33:09
4861 4194
29 / 53
-00:20:39
+00:16:35
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii