Ewa Łabuz

WKB PIAST Wrocław
Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Miejsce w grupie Rocznik
01:01:07
-00:47:38
+00:32:21
4676 607 2
15 / 32
-00:26:11
+00:14:57
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii