Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:05:02
-00:41:43
+00:35:33
9458 6808
105 / 133
-00:17:04
+00:25:02
00:58:23
-00:50:22
+00:29:37
4005 3603
59 / 119
-00:28:22
+00:16:00
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii