Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:16
-00:30:33
+00:35:20
8362 1908
428 / 498
-00:24:02
+00:32:03
01:04:56
-00:43:49
+00:36:10
5464 918
199 / 251
-00:39:26
+00:34:02
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii