Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:00:01
-00:44:21
+00:28:40
4645 1022
K30 : 507
205 / 341
-00:27:20
+00:24:31
01:05:13
-00:41:21
+00:35:36
6801 1299
269 / 344
-00:31:52
+00:30:37
01:03:14
-00:45:31
+00:34:28
5123 769
191 / 256
-00:26:46
+00:33:36
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii