Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:02:31
-00:44:14
+00:33:02
8583 6424
318 / 476
-00:34:25
+00:30:21
00:53:25
-00:55:20
+00:24:39
2422 2263
53 / 151
-00:30:26
+00:16:25
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii