Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:03:46
-00:44:59
+00:35:00
5252 4425
55 / 71
-00:27:00
+00:26:17
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii