Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:20:04
-00:28:41
+00:51:18
6847 5239
286 / 293
-00:21:58
+00:41:09
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii