Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:01:34
-00:47:11
+00:32:48
4788 4149
178 / 251
-00:42:48
+00:30:40
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii