Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:03:21
-00:45:24
+00:34:35
5157 785
112 / 151
-00:20:30
+00:26:21
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii