Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:13:04
-00:35:41
+00:44:18
6473 1398
136 / 151
-00:10:47
+00:36:04
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii