Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:18:39
-00:30:06
+00:49:53
6792 5225
247 / 251
-00:25:43
+00:47:45
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii