Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:17:45
-00:30:30
+00:47:52
6259 1426
43 / 46
-00:11:52
+00:37:06
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii