Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
01:05:37
-00:43:08
+00:36:51
5587 971
205 / 251
-00:38:45
+00:34:43
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii