Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
00:48:41
-01:00:04
+00:19:55
1118 1065
45 / 259
-00:46:51
+00:13:56
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii