Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:08:21
-00:38:13
+00:38:44
7423 5825
112 / 127
-00:10:33
+00:30:00
01:16:18
-00:32:27
+00:47:32
6688 5180
130 / 143
-00:16:21
+00:36:28
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii