Czas netto Miejsce Kategoria: Kobiety Rocznik
00:52:41
-00:56:04
+00:23:55
2180 132
65 / 150
-00:32:01
+00:14:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii