Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:21:58
-00:24:36
+00:52:21
8381 6267
245 / 247
-00:01:59
+00:48:35
01:17:53
-00:30:52
+00:49:07
6754 5204
143 / 151
-00:05:58
+00:40:53
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii