Czas netto Miejsce Kategoria: Mężczyźni Rocznik
01:23:36
-00:25:09
+00:54:50
6928 5276
289 / 293
-00:18:26
+00:44:41
o tyle Twój czas był lepszy od najsłabszego wyniku w tej klasyfikacji/kategorii
tyle brakowało Ci do najlepszego uczestnika biegu w tej klasyfikacji/kategorii